Правна информация

Условия за ползване на сайта www.svr.bg

Добре дошли на всички наши потребители на уебсайта посветен на марката SVR и достъпен на следния адрес: https://www.svr.bg (наричан по-долу "Сайтът"). Каним ви внимателно да прочетете тези правни бележки и общи условия, които уреждат консултирането с този Сайт и които ще приемете. Ако сте непълнолетни, ще бъде необходимо упълномощаване от вашите родители или настойници (които преди това са приели тези разпоредби).

I. СОБСТВЕНОСТ И ХОСТИНГ НА САЙТА

Издателска компания: LABORATOIRES SVR SAS с капитал от 17 501 502 Евро
с централно управление в ZAC DE LA TREMBLAIE, 2 RUE DE LA MARE A BLOT 91220 LE PLESSIS PÂTE
Регистрирана в RCS Evry B 617 080 098
Телефон: + 33 (0) 1 84 79 11 11
Наричана по-нататък "LABORATOIRES SVR"
Директор на изданието: Отдел "Маркетинг“ на SVR
Главен редактор: Отдел "Маркетинг“ на SVR

Сайтът е разработен от агенция Shopify Plus - Unique Paris, с централно управление в 33, rue d'Hauteville, 75010 Париж, Франция. https://unique.paris/

Сайтът се хоства от: Shopify Inc

II. ЦЕЛ НА САЙТА

Сайтът на SVR е създаден, за да ви предоставя информация за LABORATOIRES SVR, нейните ценности, локации, комуникация и дермо-козметични продукти.

Тези правила и условия определят условията за ползване на Сайта, с които се съгласявате поради единствения факт, че се консултирате с този Сайт.

Този Сайт е създаден в съответствие с разпоредбите на френското законодателство.

В резултат на това LABORATOIRES SVR отхвърля всяка отговорност, в случай че информацията в този Сайт не съответства на разпоредбите на други държави, където някои интернет потребители биха се консултирали със Сайта, включително в случай че определени продукти не са налични в тези държави или не са в съответствие с местните разпоредби.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

а) Ангажимент на LABORATOIRES SVR

LABORATOIRES SVR се задължава да проверява дали съдържанието на Сайта съответства на действащите законови разпоредби и да се стреми да предоставя точна и актуална информация.

Въпреки това, LABORATOIRES SVR не гарантира по никакъв начин, че информацията е точна, пълна и актуална по всяко време, както и не може да гарантира точността или пълнотата на цялата информация, съдържаща се в Сайта. В резултат на това LABORATOIRES SVR не носи никаква отговорност за информация, неточности или пропуски, свързани с информацията, достъпна на нейния уебсайт, като се има предвид, че снимките на продуктите на SVR представени на този Сайт не са обвързващи. Тя също така се задължава да не разпространява клеветнически данни, данни в нарушение на правата на трети страни или незаконни данни.

Приканваме ви да докладвате за такива на адрес: webmaster@labo-svr.com, както и за всички възможни грешки, които е възможно да видите и ние ще се постараем да ги коригираме възможно най-бързо.

б) Информация за представянето на продуктите

Представянето на продуктите на Сайта има за цел да се установи общо запознаване с гамата на марката SVR и не представлява търговска оферта. Никаква част от информацията на Сайта не може да има договорна стойност.

Информацията съдържаща се в този Сайт е от чисто информационен характер. Следователно, консултацията със Сайта, представянето и описанието на продуктите, както и строго козметичните съвети, не ви освобождават от консултация с медицински специалист (лекар, дерматолог, фармацевт и т.н.), който е единственият, който може да ви даде мнение съобразено с вашето състояние.

В резултат на това информацията съдържаща се в Сайта не трябва да се използва за даване на медицински съвети и не замества консултация със здравен специалист.

в) Използване на хипертекстови връзки

Всяка трета страна, която желае да направи хипертекстови връзки към Сайта, трябва да бъде предварително упълномощена от LABORATOIRES SVR в писмен вид. Всяко искане за разрешение трябва да бъде отправено на следния адрес: webmaster@labo-svr.com.

Информираме ви, че външни сайтове, които имат хипертекстови връзки към този Сайт, не са под наш контрол, както и тяхното настоящо или бъдещо съдържание. Хипертекстовите връзки, които се намират на Сайта, не представляват подкрепа или партньорство от страна на LABORATOIRES SVR. Позоваването на тях е изцяло на ваша отговорност.

В резултат на това LABORATOIRES SVR не поема никаква отговорност за нарушаване правата на интелектуална собственост, което може да произтече от достъпа до дадена страница чрез хипертекстова връзка.

г) Използване на "бисквитки"

Когато сърфирате в Сайта, информацията може да се съхранява на вашия локален твърд диск във формата на „бисквитки“.

Времето за съхранение на тези „бисквитки“ не надвишава две години.

Препоръчваме ви да разрешите регистрацията на бисквитките, за да се възползвате от пълната функционалност на Сайта. Въпреки това ви информираме, че в съответствие с разпоредбите на „Закона за информационните технологии и свобода“ имате възможност да откажете регистрацията на бисквитки чрез промяна на настройките на вашия компютър, свързани с интернет браузъра.

д) Съдържание, което може да се сваля

Ние можем да ви предоставим достъп до този Сайт, съдържанието на което ще имате възможност и разрешение да теглите в зависимост от това дали ще го използвате в съответствие с настоящите общи условия.

С настоящото ви предоставяме, безплатно и в рамките на законовия срок за защита на авторските права, неизключително и непрехвърлимо право да използвате съдържание, което може да се изтегля, ограничено единствено до вашите лични и частни нужди. Всяко трето лице, което желае да извърши възпроизвеждане, промяна, представяне или разпространение на съдържанието, което може да се изтегля, трябва да е получило предварително разрешение в писмен вид от LABORATOIRES SVR.

Всяко искане за разрешение трябва да бъде отправено на следния адрес: webmaster@labo-svr.com.

IV. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Целият Сайт, включително изображения, текстове, видео, лога, търговски марки, картини, иконографски и фотографски изображения и документи за изтегляне, са изключителна собственост на LABORATOIRES SVR и съгласно френския и международния закон за авторското право и интелектуалната собственост.

Всички горепосочени елементи са собственост на LABORATOIRES SVR или са получени от права, които са им предоставени изрично.

Посочените търговски марки са регистрирани търговски марки.

В резултат на това LABORATOIRES SVR си запазва правото да преследва всяко нарушение на правата си върху интелектуалната собственост, включително в рамките на наказателни производства.

Поради това, възпроизвеждането, представянето, публикуването, превода, предаването или разпространението, по-специално за търговски цели, на целия или на част от този Сайт (и по-специално на търговски марки, лога или изображения) на какъвто и да е носител, е официално забранено, освен ако не е получено предварителното писмено съгласие за публикуване от директора на следния адрес: publication@labo-svr.com.

Възпроизвеждането, изтеглянето, показването и отпечатването на всяка публикувана на Сайта информация е разрешено само за информационни цели и най-вече - индивидуални.

Консултацията със Сайта не предоставя на потребителя друго право, освен да се консултира за строго лично ползване, с нетърговска цел.

V. ОТГОВОРНОСТ

LABORATOIRES SVR не носи никаква отговорност за информация, неточности или пропуски, свързани с информацията достъпна на своя Сайт, като се има предвид, че снимките на продуктите на SVR представени на Сайта не са обвързващи.

LABORATOIRES SVR не може да носи отговорност за каквото и да е решение взето на базата на тази информация.

По същия начин отговорността на LABORATOIRES SVR не може да бъде търсена за информацията изложена на Сайта.

LABORATOIRES SVR не носи отговорност за използването на този Сайт, което би причинило повреда, или за вируси, които биха могли да заразят компютърното оборудване или друго имущество на потребителя.

По-общо казано, LABORATOIRES SVR не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени вреди, независимо от причините, естеството, произхода или последиците, произтичащи от използването на нейния уебсайт или други свързани сайтове и/или пречки за използване или достъп до Сайта.

Сайтът обикновено е достъпен 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Въпреки това, от съображения за поддръжка, компютърни или технически проблеми или друг случай на непреодолима сила, LABORATOIRES SVR има право по всяко време и без предизвестие да преустанови, прекъсне или отмени достъпа до целия Сайт или до част от него.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

LABORATOIRES SVR отдава голямо значение на защитата на личните данни и желае да гарантира на потребителите, посещаващи Сайта, че поверителността им е защитена. Целта на този член е да информира потребителя за обработването неговите/нейни лични данни, т.е. данни, които позволяват да бъде идентифициран, пряко или непряко, както и за неговите/нейните права в това отношение. Потребителят се информира, че неговата регистрация и използването на Сайта пораждат за SVR LABORATOIRES събирането и автоматизираната обработка на лични данни, отнасящи се до него/нея, чието използване е предмет на разпоредбите на „Закона за компютърните науки, файловете и свободите“ от 6 януари 1978 г., 78-17, и съответните внесени поправки.

Информацията за клиентите, която събираме, ни помага да персонализираме и непрекъснато да подобряваме вашето пазаруване. Ние използваме тази информация, за да обработваме поръчки, да доставяме продукти, да обработваме плащания и да комуникираме с вас относно вашите поръчки, продукти и промоционални оферти, да съхраняваме и актуализираме нашите файлове, а по този начин – и вашите профили, за да препоръчваме продукти, които може да представляват интерес за вас.

Така събраните и обработвани лични данни са по-специално следните:

(I) информацията, предоставена по време на регистрацията,

(ii) информация за взаимодействия на потребителите със Сайта,

(iii) съдържанието запазено в частта "Моят профил" (My Account),

  1. iv) технически данни като например URL адрес, използван от потребителя, или неговия IP адрес.

Задължителните отговори, без които потребителят няма да има достъп до Сайта, са посочени като такива в регистрационния формуляр на Сайта. Така събраната информация е предмет на компютърна обработка, целта на която е да се даде възможност на потребителя да се възползва оптимално от Сайта чрез достъп до услугите, установяване на връзка с LABORATOIRES SVR или за подаване на поръчка. В съответствие с действащите разпоредби потребителят има право на достъп, промяна, поправяне и заличаване на информация, отнасяща се до него. Той има право също така да формулира конкретни или общи указания относно съхранението, изтриването и съобщаването на своите лични данни, което може да упражни като пише на следния адрес: LABORATOIRES SVR, Service Consommateurs, 79 rue de Miromesnil, 75008 Paris или по електронна поща до: dpo@ydes-avocats.com.

Това искане трябва да бъде подписано от потребителя и да са посочени неговите/нейни данни за контакт. Упражняването на тези права изисква доказване на самоличността на потребителя.

Освен това LABORATOIRES SVR предлага да изпраща по електронна поща на всички свои потребители информационен бюлетин, за който могат да се абонират като въведат електронния си адрес на указаното място и отбележат с отметка предвиденото за целта квадратче.

Ако потребителят не желае повече да получава такива съобщения, той може да се откаже по всяко време като кликне върху линка, предоставен за тази цел, който присъства във всеки бюлетин.

Така събраните имейл адреси са предмет на компютърна обработка, чиято цел е изпращането на бюлетина на LABORATOIRES SVR. Абонатите на бюлетина имат право на достъп, коригиране, промяна и изтриване на данни отнасящи се до тях, което могат да приложат като изпратят писмо на следния адрес: LABORATOIRES SVR, Service Consommateurs, 79 rue de Miromesnil, 75008 Paris. Използването на тези данни е запазено изключително за LABORATOIRES SVR. Зачитането на личния живот на потребителя, както и защитата на личната информация, която отдава на LABORATOIRES SVR, са от съществено значение и LABORATOIRES SVR се стреми да ги подсигури чрез прилагане на всички средства, с които разполага, за да се запази сигурността на данните и по-специално да се предотврати тяхното изкривяване, увреждане или достъп на неупълномощени трети лица до тях. За да отговори по-добре на очакванията на Клиента, LABORATOIRES SVR може да сподели определена информация с доставчиците на услуги, определени като "подизпълнители" по смисъла на гореспоменатия закон (например за предоставяне на ИТ услуги, обслужване на клиенти и т.н.). Строгите и подходящи физически, организационни, процедурни, технически и персонални мерки гарантират сигурността и поверителността на тези данни. Във всички останали случаи личните данни не могат да бъдат разкривани на трети лица без предварителното съгласие на потребителя. LABORATOIRES SVR уточнява, че няма намерение да продава или предлага личните данни на потребителя.

Личните данни събирани от LABORATOIRES SVR във връзка със създаването на клиентска сметка и подаването на поръчка за продукти, се съхраняват за времето необходимо за управлението на поръчките и свързаните с тях права (гаранции и др.), управление на търговски проучвания и др.

Част от тези лични данни ще бъдат съхранявани от LABORATOIRES SVR в сроковете наложени от законодателството, за да изпълни законовите си задължения.

Време за съхранение на лични данни от LABORATOIRES SVR:

Посочената продължителност обхваща срока на годност в активната база и във вътрешните архиви.

Данни за клиентския профил:

3 години от последния ви контакт с LABORATOIRES SVR.

Данни за поръчката:

10 години след подаване на поръчката.

Документ за самоличност, който се предоставя във връзка с упражняването на правата на разпит, достъп, коригиране и възражение:

1 година от датата на получаване.

Данни за кредитни карти, които сте избрали да съхранявате на нашия уебсайт (с изключение на криптираните):

дата на изтичане + 1 ден (при спазване на сроковете за съхранение, посочени по-долу)

Данни за банкови карти, които се запаметяват или не (с изключение на криптираните) за целите на управлението на жалби:

за карти с незабавно дебитиране: 13 месеца от датата на плащане

за карти с разсрочено дебитиране: 15 месеца на датата на плащане

VII. ПРОМЯНА НА САЙТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Ние информираме нашите потребители, че може да променяме информацията, съдържанието и/или условията за ползване на този Сайт по всяко време и без предизвестие.

Тези промени може да се извършват с цел съответствие с всяко ново приложимо законодателство и/или разпоредби и/или с цел да се развива Сайта.

VIII. ПРАВИЛА НА РАЗЛИЧНОТО И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Този Сайт се управлява от законите на Република Франция.

Всякакви спорове или спорове относно Сайта са в изключителната юрисдикция на съдилищата в зависимост от местоположението на LABORATOIRES SVR.

Адрес:

LABORATOIRES SVR
ZAC de La Tremblaie
2 rue de la Mare à Blot
91220 Le Plessis-Pâté Tel: '33(0)1 69 11 70 70
Телефон: +33 (0)1 69 11 70 77
hello@svr.com
2018 LABORATOIRES SVR
Вашите избрани продукти 0
(или x)
- +
Премахнете
да Не
Липсват избрани продукти за вас : време е за действие!