Ендокринни дисруптори

В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ПРОТИВОРЕЧИЯТА ОТНОСНО ЕНДОКРИННИТЕ ДИСРУПТОРИ ПОСТОЯННО НАРАСТВАТ.

Кой не е чувал за изобутилпарабен, бисфенол А, фталати…? Всички се чудим какви са рисковете им за здравето ни с всички химикали във въздуха, водата, почвата, храната, козметиката и много други ежедневни предмети.

 

Невидимото замърсяване, на което сме изложени постоянно, беше тема на президентската кампания във Франция през 2017 г., защото е време да има закони на европейско ниво. Неяснотата за продуктите, която витае, подхранва страховете сред потребителите, които вече не знаят към какво да се насочат. Всъщност, в момента се изследват 800 химически вещества от околната ни среда.

SVR ИМА АНГАЖИМЕНТ СПРЯМО ЕНДОКРИННИТЕ ДИСРУПТОРИ

Тъй като SVR е дермокозметична лаборатория с голямо семейство от клиенти и е загрижена за безопасността и толерантността на продуктите си, които вече са обект на драстична харта), ние искаме да предоставим конкретни отговори на потребителите си чрез серия изследвания на нашите формули. Тези тестове бяха извършени върху най-чувствителните продукти в каталога, които се препоръчват за бебета, деца, юноши и бременни жени. Те доказват, че приложението им няма неблагоприятни ефекти върху основните ендокринни механизми. 

Тази силна инициатива ни се струва правдоподобна за възгледите на дерматологичната позиция на SVR и принципа на превенция, който лабораторията трябва да има. Разбира се, науката е нужно да напредне още в опознаването на ендокринните дисруптори и дотогава мнението ни по тези въпроси ще е по-сдържано. Това, обаче, не спира SVR да дава своя принос, особено в аспектите на преден план днес, тъй като тези ендокринни изследвания се извършват върху завършени продукти. Потребителите, които ни се доверяват, имат право да са осведомени какво съдържат тези продукти и какви са потенциалните им въздействия върху организма. Имат право да разберат и кои от тях са безопасни, като знаят, че ние сме ангажирани да осигуряваме постоянен научен мониторинг, за да обогатяваме непрекъснато познанията и формулите си. 

Целта е да изследваме продуктите за грижа на SVR за най-уязвимите хора и да преформулираме тези, които не се оправдават от тестовете.

SVR ИМА АНГАЖИМЕНТ КЪМ ПРОЗРАЧНОСТТА

За да разберем дали формулите ни предизвикват нарушения във функцията на ендокринната система в организма, изпращаме завършените си и опаковани продукти да се изследват от независима лаборатория, специализирана повече от десет години в измерването на въздействията на ендокринните дисруптори върху живите организми. Пожелахме да си сътрудничим с тях, за да ни помогнат да разберем механизмите на нарушаване на ендокринната система и чрез тяхната експертиза да гарантираме много високо ниво на безопасност на продуктите си.

Pauline Hauchecorne, нашият директор по научна комуникация, ни осветява чрез поредица от въпроси / отговори относно ендокринните разрушители и тестовете, които провеждаме с независим институт за тестване.

Защо да се оценява ендокринната активност? Загрижени ли са козметичните съставки?
Pauline Hauchecorne: Нашата ендокринна система, чрез нашите хормони, е проводникът на нашето тяло. Всяко нарушение може да има толкова голямо влияние върху нашето здраве или здравето на дивата природа, колкото хормоните ни имат върху нашето възпроизводство, растежа ни, нашето стареене, нашата енергия. Всяка съставка, смес, е способна да мобилизира ендокринната ни система. Ето защо, извън списъците с вече известни разрушители, е от съществено значение да се разбере по -добре ендокринният потенциал на нашите продукти.

Защо да продължите изследванията върху ендокринните нарушения?
Pauline Hauchecorne: Днес има списъци с вещества, които вече са добре известни и документирани за тяхната ендокринна опасност. Липсват обаче данни за повечето от веществата около нас. И най -вече досега ефектите на смесите (коктейлни ефекти) не винаги са били оценявани. Ето защо е важно да допринесете за това изследване и да придобиете по -добри познания за нашите съставки и нашите продукти.

Защо тестовете не могат да гарантират отсъствието на ендокринни разрушители? Бели или черни са резултатите
Pauline Hauchecorne: Ендокринната система е много сложна и ние сме заобиколени от ендокринни сигнали, включително в естествени вещества, без това да води до нарушаване, тоест до вреден ефект. Само наблюдението на патологични ефекти може да потвърди разрушителния характер на веществото или сместа. За да се справим с тази сложна тема, ние избрахме да допринесем за по -доброто познаване на биологичните механизми, като използваме in vitro тестове. В обобщение, един тест не е достатъчен, но натрупването на данни позволява по -добро формулиране на препаратите чрез изключване на подозрителни вещества.

Ендокринната активност е един от показателите - наред с други - за безопасността на продуктите за нашето здраве.
Pauline Hauchecorne: Ендокринната система позволява на тялото ни да се адаптира към околната среда. Всеки път, когато средата ни се променя, тялото ни е изложено на вещества, ендокринната ни система ни позволява да променяме функционирането си, така че физиологията ни да се адаптира към тази среда, на която сме изложени. Не всичко е разрушително, но ендокринната система е съд за ефектите, причинени от веществата около нас. Изборът на нашите ресурси и нашите продукти трябва да зачита нашия ендокринен баланс.

Към днешна дата един от най -добрите показатели за оценка на ендокринната активност е методология, базирана на ин витро ендокринна система. Нашият научен партньор, експерт в ендокринните системи чрез еволюцията на видовете, е избрал да разработи сложни ендокринни системи в епруветки. Тяхната етична мисия: да заменят експериментите върху животни с in vitro ендокринни системи, получени от яйца и водни ларви.

За повече информация ви каним да се консултирате с раздела за ендокринни тестове на www.watchfrog.fr

Вашите избрани продукти 0
(или x)
- +
Премахнете
да Не
Липсват избрани продукти за вас : време е за действие!